Selvutvikling og endringsarbeid.


IMG_0764

Jeg er 49 år og utdannet sosionom, med videreutdanning i veiledning og ledelse. I 17 år har jeg jobbet med mennesker og endringsarbeid. I løpet av livet har jeg også jobbet mye med selvutvikling, og endring av egne tankemønstre.

En ting jeg har lært gjennom disse årene, er at å jobbe med endring er utfordrende. Vi mennesker har ofte stor motstand mot å endre oss og den formen vi er ”støpt” i. Endringer skjer som regel ut fra et genuint ønske om å forandre egne tankemønstre. I løpet av et langt liv vil vi komme i situasjoner som tvinger frem endring enten de er ønsket eller ikke. Situasjoner vi ikke har kontroll over.

I 2007 ble jeg syk og måtte slutte i arbeidslivet. I 2013 ble jeg arbeidsufør og trodde det skulle vare livet ut. Hva som faktisk vil bli realiteten vet jeg selvfølgelig ikke enda. Det som er nytt, er at jeg har fått kjenne på et nytt håp og fått nye drømmer om fremtiden. I mars i år startet jeg på Akashaskolen. Dette er en skole som definerer seg på følgende måte:

“Norges største skole for utvikling av klarsyn, intuisjon og Clairvoyance.”

En skole innenfor dette feltet definerer vi i vårt samfunn som; ”det alternative”. Selv innehar jeg en god porsjon skepsis mot dette. Av natur er jeg allikevel åpen for at vi mennesker kan finne utviklingsmuligheter der vi minst venter det. Jeg er dessuten åpen for at vi kan finne gode verktøy og hjelpemidler innenfor mange samfunn og tankesett uten å ”bli slave” av den totale rammen.

Det jeg fant på Akashaskolen, og som var noe jeg ikke tidligere hadde vært borti, var tilgang til å utvikle min egen intuisjon. Lære å kunne jobbe med selvutvikling uten bruk av de fem sansene, syn, hørsel, lukt, smak og berøring. De representerer et fokus for å orientere oss i forhold til omverdenen. Når vi snakker om intuisjon snakker vi ofte om ”den sjette sans”.  Et begrep som heftes med myter og skepsis hos mange. Dette utfordret meg til å søke dypere i meg selv, for å nå en ny bevissthet og  bedre balanse.

Henri Bergson, en fransk filosof som levde fra 1849 til 1941 var svært opptatt av intuisjonen. Bergson representerte en idealistisk, og til dels anti-intellektualistisk filosofi. Ett av hans fokus var blant annet at intellektet eller forstanden ikke kan fatte det liv og den ånd som utgjør virkelighetens vesen. Han definerte intuisjonen på følgende måte:

“Intuisjon står for et kunnskapsorgan eller et aspekt ved bevisstheten som, ved sin evne til intuisjon gir sann erkjennelse av virkeligheten her og nå.”

Den amerikanske sosiologi professoren, Dr. Jonathan H. Turner, driver i dag omfattende forskning i forhold til intuisjon. Han peker på evolusjonsutviklingen, hvordan våre forfedre kommuniserte, uten språk, og skapte sosiale strukturer og emosjonelle bånd De som overlevde, var de som lærte seg å «sanse» hverandre ved hjelp av intuisjon, den sjette sansen.

Ser vi dette i et bredere perspektiv er det naturlig å innlemme det i den meditative tradisjon. Historisk har meditasjonspraksisene vært langt mer mangfoldige enn de vi kjenner til i dag. Halvor Eifring, Professor – Øst-Asiastudier, språk og områdekunnskap, har i løpet av tre år vært redaktør for tre bøker om meditasjon. Grovt sett kan man skille mellom en vestlig og en asiatisk meditasjonstradisjon. Den vestlige formen for meditasjon har tradisjonelt vært innholds basert, mens det i Asia har vært en mye større utbredelse av mer tekniske meditasjonsformer. Vestlig meditasjon vært sterkt knyttet til religion. Ordet “meditasjon” kommer faktisk fra kristendommen. Siden 1960-tallet har den vestlige meditasjonspraksisen endret seg drastisk. Meditasjonspraksisen har blitt trukket ut av sin opprinnelige religiøse kontekst. At det å meditere ikke nødvendigvis er knyttet til en religion, har nok gjort at det er å finne i flere av de alternative miljøene.

IMG_0767

Jeg har blitt definert som ”et hodesterkt menneske”. En som i stor grad benytter intellektet i dannelsen av egne tankemønstre. For meg har dette i hovedsak vært en styrke Når det gjelder å bryte grunnleggende og fastlåste mønstre, har jeg imidlertid slitt med å finne fullgode redskap. Når utfordringene raser som verst, trer ryggmargsrefleksen inn og jeg tyr til gamle løsningsmekanismer. For meg er disse utgått på dato og lite hensiktsmessig.

Å jobbe med selvutvikling og intuisjon på Akashaskolen, har gitt meg ny og svært givende erfaring. Skolen underviser i energiarbeidsteknikker som løfter overskuddet og bevisstheten, teknikker som løfter opp positive alternativene som ligger i underbevisstheten og lagre dem.

Svært forenklet og i korte trekk innebærer en av grunnteknikkene, energikjøring, å sette seg i en tilstand der kontakten med intuisjonen blir satt i fokus. Dette skjer konkret sittende på en stol med bena godt plantet i bakken.

Bruk av pusten og tankene til å koble ut bevisstheten og tilstedeværelsen. Skape en kanal fra bekkenet og halebenet (rotchakra) ned til jordens kjerne. I denne tilstanden er det da mulig å kvitte seg med  negativ tanker og energi ved å forestille seg at det forsvinner ned til jordens indre og omgjøres til kompost og nytt drivstoff. Dette drivstoffet dras så opp igjen igjennom fotsålene og bena. Videre skapes en ”kanal” fra toppen av hodet (kronechakra) opp mot universet.  Her hentes positiv energi ned og spres fra hodet og ned på baksiden av ryggen til bekkenet og opp gjennom maven og bryst til hodet igjen. Når en er komme i denne tilstanden er det viktig å sitte fra 10 til 20 minutter for å få maksimal nytte av øvelsen.

Jobbingen med disse teknikkene har for meg gjort underverker og gitt en bedre hverdag. Jeg har fått mer overskudd og mindre smerter. Jeg klarer å være mer sosial og holde kontakt med slekt å venner. Tanker om at det på sikt skal være mulig å kunne bidra med noe i arbeidslivet har til og med streifet meg. Livet har rett og slett blitt bedre! Når jeg nå har kjent en slik utvikling er det vanskelig, faktisk umulig, å la være å ta imot denne muligheten. Dette har jeg satt av tid til .Nå prioriterer jeg det neste året til å ta min egen helse på alvor og å se om gamle tankemønstre lar seg endre, slik at det dukker opp nye muligheter.

IMG_0794

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s