Erkjennelsen og gleden over å ha nådd et mål!

IMG_3082

Vi mennesker liker best når livet smiler. Da bobler det i kroppen, alt skinner og gleden er nesten som en forelskelse! Det er godt å leve når livet smiler.

For virkelig å kunne kjenne denne gode følelsen, hører sorg, sinne, tristhet og depresjon med på veien. Lyset og mørket henger sammen. Det ene er en forutsetning for det andre. Det er lettere å leve de dagene vi har det godt og kjenner på gleden. Dagene som setter oss på prøve, koster oss uendelig med krefter og pågangsmot. De suger energi og kan tidvis virke endeløse.

Det er for mange vondt å se meningen i utfordringene vi mennesker møter. Hvor mye vi får av lys og mørke, er heller ikke likelig fordelt. Hvorfor det er slik, er vanskelig å finne svar på. Det er ikke rettferdigheten som styrer det. Det eneste vi vet, er at disse dagene finnes og at de nok vil ramme oss alle på den livsveien vi går.

Vi mennesker kan velge å forsone oss med dette. Forsone oss med at de lyse og de mørke dagene er endel av den livsveien vi går. Det er ikke lett! Så er det heldigvis ikke svart hvitt! Livet skinner i et spekter av regnbuens farger. Alle fargene stråler i sin prakt. De er med på å fargelegge nuet, og de minnene vi tar med oss videre.

Hva er det så som bærer på det aller mørkeste? Hva får oss til å holde motet oppe? En ting er at vi mennesker har en grunnleggende kraft og et ønske om å overleve. Det ligger dypt i oss, og er en av grunnene til at mennesket har overlevd i millioner av år. En annen ting er troen på lyset og at det skal bli bedre. Et håp og en tro vi klamrer oss til i de svarteste stunder. Så er det ulikt hvor sterk denne troen og dette håper er.

Barn som vokser opp med minimalt av lys og kjærlighet, er ofte mere sårbare for motgang. Enkelte har imidlertid en uendelig styrke, på tross av alt mørke som har vært. De kalles av mange for løvetannbarn. På en eller annen måte har lyset vært der og gitt håp og tro.

Det er ikke alltid vi selv er istand til å skimte dette lyset. Vi trenger hverandre og vi trenger hjelpere. Vi lever i en verden der religion enkelte steder står sterkt, mens andre steder er mindre viktig. Vi lever i en verden der den alternative retningen og nye livsanskuelser stadig vokser frem. Menneskets søken etter en kraft eller en mening med livet vokser uansett hvor i verden vi befinner oss. Vi søker lyset!

Selv har jeg de siste årene funnet styrke og vekst innenfor den alternative retningen. Jeg bærer imidlertid med meg en grunnleggende tro på noe sterkere og hellig utenfor meg selv. Noe som ikke kan forklares ved hjelp av vitenskap. Hadde jeg vært født i Egypt ville nok dette vært en islamsk tro. Hadde det vært i Nepal ville det mest sannsynlig vært en hinduistisk tro. Jeg er født i Norge og for meg har det vært den kristne tro!

Mennesket har i tusener av år «kjempet» om hva som er den rett tro og hvem som eier sannheten. For meg blir dette underordnet, spesielt fordi tro aldri kan bli en sannhet. Religiøse ledere og karismatikere innenfor alternative miljøer vil alltid forsøke å overbevis oss mennesker om at de sitter med sannheten. Jeg tror imidlertid at vi mennesker sitter med en bit av den store sannheten i våre hjerter.

Nå ser vi i et speil, i en gåte,
da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis,
da skal jeg erkjenne fullt ut!

Lenge har jeg slitt med å forene min kristne tro med de evner og den kunnskap jeg har fått i det alternative miljøet. Det har plaget meg veldig, fordi begge sider er blitt en så sterk og integrert del av meg. Mange vil, med smil om munnen, si at det ikke er noen motsetninger. Det er det heller ikke. Det handler for meg om å integrere ny kunnskap og erfaring inn i en forankret tro, og å gjøre dette på en måte slik at helheten blir sannferdig for meg og troverdig for andre.

I 30 år har jeg jobbet med mennesker og for mennesker. Siden 07 har jeg brukt tiden på å jobbe med meg selv, og sakte men sikkert har jeg funnet et nytt ståsted. Jeg har ikke funnet tilbake til meg selv, det ville vært stillstand og tilbakegang. Jeg har funnet en ny plattform. En plattform av styrke og en glede, og med et håp som bærer gjennom de lyse og de mørke dagene. Sakte men sikkert har jeg integrert og erfart at dette er en plattform som bærer.

I løpet av de siste årene ville jeg aldri trodd jeg skulle ønske å jobbe videre med mennesker og for mennesker. Jeg trodde den delen av livet mitt var over. Nå ser jeg at det jeg har jobbet med og det jeg har lært, har gitt meg et enda tryggere og mer sannferdig utgangspunkt får nettopp dette.

Jeg skjønte i fjor at jeg var på vei. Jeg så et lys og jeg  hadde en drøm. Derfor satte jeg et mål for meg selv.

«Langt der fremme har jeg et hemmelig mål. Et mål som lyser mot meg i det fjerne. Mellom meg og dette målet er det tett skog, åpne sletter, høye fjell og ukjent hav. Det er altså slik at veien blir til mens jeg går. Hvordan dette målet fremstår helt konkret, vet jeg faktisk ikke selv enda. Jeg aner konturene, og kjenner varmen fra et lys jeg vet vil lede meg fremover»

Jeg har endelig nådd dette første målet! Jeg har kjent på om jeg virkelig er «på plass» i noen måneder. Jeg kjenner at jeg med ærlighet og med integritet kan si at jeg er fremme. Derfor har jeg tatt det første steget og begynt å jobbe med mennesker igjen. På en ny og annerledes måte og fra et annet ståsted enn før. Det spennende med å nå et mål, er at et nytt mål umiddelbart dukker opp. For meg handlet det første målet om ta skrittet ut i verden igjen og tørre å bidra med det jeg kan.

Min utdannelse, min erfaring, mitt virke, min egen prosess og min videreutvikling har gitt meg et rikt liv og et unikt redskap i møte med mine medmennesker. Derfor tar jeg nå steger tilbake til det å jobbe aktivt med mennesker. Nå med en ydmykhet og langt flere verktøy enn før.

Det neste målet er å ta det forsiktig og fortsette å lære. Ikke minst å jobbe videre med egen selvutvikling. Det er en løpende prosess. Nå, akkurat nå, har jeg tenkt til å stå i solen og nyte livet. Nyte erkjennelsen og gleden over å ha nådd et mål! Nyte det prosjektet jeg nå går igang med!

 IMG_3037

Clairvoyant reading

Klarsyn, eller det franske ordet Clairvoyance, defineres ofte som evnen til å se eller fornemme på et ikke-fysisk plan.

Opp igjennom tiden finner vi historer om mennesker som har vært kjent for sitt klarsyn, og sine helbredene krefter. Noen har forsøkt å hjelpe til med å finne personer og ting som er blitt borte, andre har stilte  diagnoser og helbredet utifra sitt klarsyn og noen har gitt råd til dem som søker hjelp i vanskelige spørsmål. Det er ikke tvil om at det har vært, og er en stor interesse for klarsyn og helbreding.

Forskere flere steder verden har forsøkt å finne svar på spørsmålene rundt disse «overnaturlige» opplevelsene. Ett av disse stedene er Anomalistic Psychology Research Unit ved Goldsmiths University of London. Så langt ser det ut til å være vanskelig for forskerne å måle og finne de svarene de leter etter. Allikevel søker altså flere og flere til alternative behandlere for hjelp.

Slik jeg opplever klarsyn, innebærer det rett og slett evnen til å bruke intuisjonen for å hente ut en form for informasjon. Ved å bruke intuisjon kobles våre 5 øvrige sanser ut, syn, hørsel, smak, lukt og berøring. Av alle sanser er det nemlig intuisjonen som har permanent og direkte kontakt med hjertet og sjelen!

Intuisjon omtales ofte som den sjette sansen. Rent evolusjonsmessig er den imidlertid den første sansen. Det finnes etterhvert forskning, bøker og artikler som dokumenterer at intuisjonen var vår første aktive måte å kommunisere på. En av dem som driver med slik forskning, er den amerikanske professoren i sosiologi Dr. Jonathan H. Turner. Han redegjør  for hvordan våre forfedre kommuniserte og skapte sosiale strukturer og emosjonelle bånd lenge før mennesker fysisk kunne prate. De som overlevde var altså de som lærte seg å «sanse» hverandre ved hjelp av intuisjon.

Intuisjon og klarsyn, slik jeg kjenner det, er hverken overnaturlig eller spesielt mystisk. Ved hjelp av min egen intuisjon formidler jeg informasjon du selv sitter med, men ikke er i stand til å tolke eller kommer i kontakt med. Ved å se nærmere på denne informasjonen kan du få hjelp til å stå i krevende prosessene, finne egen styrke og svakhete og få tak i hva som eventuelt hindrer deg i komme videre.

Sagt på en enkel måte bruker jeg intuisjon for å få tak i den informasjon du selv ikke har bevist kontakt med!

IMG_0254

«I can see the stars all the way from here»

starry-night-1149815_960_720Noen ganger kan vi mennesker ense uendeligheten i øyeblikket. Noen ganger kan vi også ense forskjellen mellom det perfekte og det fullkomne. Disse øyeblikkene er helt ubeskrivelige i sin storhet. Når et menneske opplever slike øyeblikk, er det som å vibrere i ett tusendels sekund, mens resten av universet står stille. Helt stille. Akkurat da, i det øyeblikket, slipper lyset igjennom. Universet stråler i sin fullkommenhet og vi kan se at mennesket i seg selv er som et instrument. Et instrument skapt av lys for å spre lys.

Vi spør oss; Hvordan kan en verden skapt av lys, for å spre lys, være så full av smerte. Svaret på dette er finner jeg i disse sekundene. I små øyeblikk, som små fragmenter. Kun stykkevis kan jeg se det. I ett tusendels sekund, når lyset bryter igjennom og all støy blir borte.

I vår verden finnes ikke bare lys, men også mørke. Mørke skaper uro og disharmoni. Denne disharmonien har alle mennesker i seg. Hver og en av oss. Vår verdens disharmonien ligger i summen av alt. I helheten.

Hvis det er sånn, hvis det virkelig er sånn, da er den eneste veien til harmoni  igjennom «finstemming» av hver enkelt sjel. Akkurat som en musiker stemmer sitt instrument, må vi mennesker «finstemmes», for å fylle den passen vi har i universet. Hver og en av oss må finne denne tilstanden, en tilstand av balansen som gir gjenklang og harmoni.

Det gir oss en unik mulighet, og et ansvar for å jobbe mot lyset. Jeg kan velge å bruke de kreftene og den tiden jeg har til rådighet for å få sjelen til å skinne. Jeg kan ikke endre en hel verden, men jeg kan ta bort mitt eget mørke. Jeg kan søke det som gjør helt, reparere, rense og finne min egen klang.

Hvis jeg sørger for å finne min unike klang, finner jeg også de verktøyene jeg trenger for å skape harmoni. Når jeg har funnet de, vil alt jeg rommer søke denne unike harmonien.

Slik jeg jobber for å finne min harmoni, kan andre jobbe for å finne sin. Hvis hver og en jobber for dette vil vi, som mennesker og samfunn, sammen være med på å skape balanse. Når balanse og harmoni råder, slipper lyset igjennom og mørket må vike.

photo-1435777902907-6ff2bafa0829

Klarsyn; evnen til å bruke intuisjonen for å fremkalle underbevisst og ubearbeidet informasjon.

photo-1446061595247-0a20dcf3af01

Klarsyn, eller det franske ordet Clairvoyance, defineres ofte som evnen til å se eller fornemme på et ikke-fysisk plan.

Opp igjennom tiden finner vi historer om mennesker som har vært kjent for sitt klarsyn, og sine helbredene krefter. Noen har forsøkt å hjelpe til med å finne personer og ting som er blitt borte, andre har stilte  diagnoser og helbredet utifra sitt klarsyn og noen har gitt råd til dem som søker hjelp i vanskelige spørsmål. Det er ikke tvil om at det har vært, og er en stor interesse for klarsyn og helbreding.

Forskere flere steder verden har forsøkt å finne svar på spørsmålene rundt disse «overnaturlige» opplevelsene. Ett av disse stedene er Anomalistic Psychology Research Unit ved Goldsmiths University of London. Så langt ser det ut til å være vanskelig for forskerne å måle og finne de svarene de leter etter. Allikevel søker altså flere og flere til alternative behandlere for hjelp.

Slik jeg opplever klarsyn, innebærer det rett og slett evnen til å bruke intuisjonen for å hente ut en form for informasjon. Ved å bruke intuisjon kobles våre 5 øvrige sanser ut, syn, hørsel, smak, lukt og berøring. Av alle sanser er det nemlig intuisjonen som har permanent og direkte kontakt med hjertet og sjelen!

Intuisjon omtales ofte som den sjette sansen. Rent evolusjonsmessig er den imidlertid den første sansen. Det finnes etterhvert forskning, bøker og artikler som dokumenterer at intuisjonen var vår første aktive måte å kommunisere på. En av dem som driver med slik forskning, er den amerikanske professoren i sosiologi Dr. Jonathan H. Turner. Han redegjør  for hvordan våre forfedre kommuniserte og skapte sosiale strukturer og emosjonelle bånd lenge før mennesker fysisk kunne prate. De som overlevde var altså de som lærte seg å «sanse» hverandre ved hjelp av intuisjon.

Intuisjon og klarsyn, slik jeg kjenner det, er hverken overnaturlig eller spesielt mystisk. Ved hjelp av min egen intuisjon formidler jeg informasjon du selv sitter med, men ikke er i stand til å tolke eller kommer i kontakt med. Ved å se nærmere på denne informasjonen kan du få hjelp til å stå i krevende prosessene, finne egen styrke og svakhete og få tak i hva som eventuelt hindrer deg i komme videre.

Sagt på en enkel måte bruker jeg intuisjon for å få tak i den informasjon du selv ikke har bevist kontakt med!

For meg er det svært viktig at disse prosessene skjer innenfor trygge rammer. Som sosionom, med videreutdanning i råd og veiledning, har jeg grunnleggende kompetanse og lang erfaring i det å jobbe med mennesker. Gjennom snart 20 år har jeg jobbet med voksne og barn i ulike situasjoner, alt fra akutt krisejobbing til langsiktig endringsarbeid. Denne kompetansen, kombinert med bruk av intuisjon, gir meg mulighet til å møte mennesker i krevende livssituasjoner på en mere helhetlig måte. Når utfordringene er størst ligger  ofte svarene nærmere enn  vi tror!

HAVE THE COURAGE TO FOLLOW YOUR HEART AND INTUITION. THEY SOMEHOW ALREADY KNOW WHAT YOU TRULY WANT TO BECOME

DSCN1736

Langt der fremme har jeg et hemmelig mål!

Langt der fremme har jeg et hemmelig mål. Et mål som lyser mot meg i det fjerne. Mellom meg og dette målet er det tett skog, åpne sletter, høye fjell og ukjent hav. Det er altså slik at veien blir til mens jeg går. Hvordan dette målet fremstår helt konkret, vet jeg faktisk ikke selv enda. Jeg aner konturene, og kjenner varmen fra et lys jeg vet vil lede meg fremover.

DSCN2064

Disse ordene skrev jeg for et halvt år siden. Det var begynnelsen på en prosess, der jeg har jobbet med meg selv, min historie, mine erfaringer og min væremåte. Jeg har også  jobbet med hvordan jeg bruker mine evner og ressurser. Når sant skal sies, har jeg gjort dette før. Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med de utfordringene jeg har møtt opp igjennom livet. Selv mener jeg det har vært en styrke i alt fra hverdagslige utfordringer, til stormer som river og sliter i både kropp og psyke.

Etter mange år med selvutvikling, opplevde jeg å fortsatt sitte fast i mange av de samme mønstrene. Selv om jeg taklet hverdagen, og dens utfordringer bedre, opplevde jeg at jeg reagerte, følte, tenkte og handlet som tidligere. Spesielt når ting virkelig toppet seg. Jeg hadde en opplevelse av å repeterte mine egne mønster.

Mesteparten av livet mitt har jeg levd analytisk, planleggende og målrettet. Nå har jeg altså forsøkt en annen vri. Jeg har gjort noen valg, og staket ut en litt annen kurs. Jeg følger noen delmål, så jeg ikke går meg helt vill. Jeg skal hele tiden forsøke å være bevisst tilstede, ta med meg de gaver og utfordringer som måtte dukke opp underveis. Derfor kjennes denne prosessen litt annerledes ut.

TellUs_35270_1_large

Utgangspunktet for det hele, var et helgekurs med temaet; «Sett deg i førersetet i ditt eget liv». Et svært forlokkende tema! Hvem av oss ønsker vel ikke å ha styringen over eget liv? Den delen av livet vi faktisk kan styre da, men hvor mye kan vi egentlig styre selv? Jeg tør å påstå at vi kan styre mye mer enn vi tror. Vi kan ikke styre hva som hender oss, men vi kan styre hvordan vi lever med det som hender oss.

Dette kurset var altså inngangsporten til en lengre prosess. En prossess der jeg har lært å få kontakt med min egen intuisjon, og åpnet opp for en helt ny måte å bruke sansene på. For å få tilgang til mine egne evner og talenter har det vært viktig, om ikke nødvendig, å benytte intuisjonen. Intuisjonen er den eneste av sansene våre som vender innover. De fem øvrige sansene våre; syn, hørsel, lukt, smak og berøring, er rettet utover mot omverdenen. De er ofte med på å skape støy og begrensninger, i arbeidet med å komme i kontakt med intuisjonen.

Hvorfor er det egentlig så viktig å komme i kontakt med egen intuisjon. Er ikke det vi oppfatter rundt oss nok? Vi er tross alt en del av et samfunn og står i konstant samspill med andre mennesker. I dette samspillet ønsker jeg imidlertid å ha kontakt med min egen intuisjon, for å bli den beste versjonen av meg selv. En versjon som favner evner og kvaliteter til beste for meg selv, og for mine medmennesker. Jeg ønsker nemlig ikke å være slik andre forventer jeg skal være.

Er det noe vi mennesker virkelig blir tvunget til å forholde oss til i hverdagen, er det setninger som begynner med:

 • Jeg burde..
 • Jeg skulle..
 • Jeg må..

Når disse setningene overtar styringen i hverdagen, sitter vi ikke lenger i førersetet i vårt eget liv.

DSCN0946

Ikke alle disse forventningene kommer utenfra. Svært mange av dem målbærer vi selv. Som barn blir vi trenet til å rydde først, så leke. Etterhvert som vi blir voksne kommer pliktene først, så kan vi hygge oss. Etterhvert blir vi så vant til denne tankegangen, at vi slutter å bruke entusiasme som drivkraft. Vi blir styrt av pliktene. Igjen våger jeg å komme med en påstand. Med entusiasme som drivkraft, er sannsynligheten for å komme i mål langt større en med plikten som drivkraft. Dessuten tror jeg resultatet vil bli mye bedre.

Før jul hadde jeg en utrolig hektisk periode. Akkurat da bestemte jeg meg for å rydde, og ommøblere hjemmet mitt. Det var mye jobb, tidels kjedelig og jeg hadde overhodet ikke tid til det i det heltatt. Jeg gjorde det allikevel. Ikke fordi jeg burde, skulle eller måtte. Jeg gjorde det fordi jeg hadde lyst. Det var en drittjobb, men du så gøy det var, når jeg endelig var ferdig!

IMG_1588

Hvordan skal vi finne ut hva vi egentlig ønsker, hva vi vil og hva som engasjerer oss? Når vi er stresset er vi instinktive. Da har vi ikke tilgang til vår egen virkelighet. Vi trenger å være i en rolig og meditativ tilstand for å bruke intuisjonen og finne den indre stemmen. Ved å koble ut de fem sansene vi vanligvis bruker og og trene på å bruke intuisjonen, er vi et godt stykke på vei. Gjennom intuisjonen får vi tilgang til vårt eget potensiale. Vi finner veien til det som ligger gjemt i hjertet og sjelen.

I ett år har jeg vært så heldig å få jobbe med å gjenkjenne, og eie min egen  intuisjon. Det betyr ikke at jeg har blitt lykkeligere eller mere vellykket. Jeg har imidlertid opplevd flere øyeblikk der tingene faller på plass, øyeblikk der ting legger seg til rette i hverdagen. Et liv i flytsonen. Jeg har heller ikke funnet den store tryggheten eller sluppet mørke dager og motgang, men jeg lært å tåle utrygghet bedre. Dette har gjort at jeg idag er mange skritt nærmere mitt hemmelige mål!

Mitt hemmelige mål. Et prosjekt er i ferd med å ta form. Et tankekart er satt ned på papiret. Jobben med å formulere en konkrete visjonen er igang, og jeg har så vidt begynt med nettverksbygging. Der jeg trodde jeg ikke kunne, har jeg brutt noen barrierer. Der jeg trodde jeg kunne, har jeg fått bedre tak i hva jeg egentlig er god på. Så er spørsmålet, skal jeg virkelig tørre det her? Tørre å satse på drømmen min.

Brown, en kjent amerikansk forfatter og motivasjonspsykolog har sagt det på en klok og utrolig flott måte; Sikt mot månen. Selv om du bommer, havner du blant stjernene!

IMG_2148

Endelig ferie!

DSCN1841Endelig ferie! Et utrykk som for mange hører sommeren til, men som passer meg perfekt akkurat nå.

I flere år har jeg levd «litt» hektisk. Ikke det at jeg tror jeg skiller meg vesentlig ut fra andre, men for meg har det blitt vel mye. Jeg er absolutt ingen helgen, men har nok i stor grad satt andres behov foran mine egne. Foran mine egne grunnleggende behov. Så har jeg levd på den sedvanlige livsløgnen; Bare jeg kommer i mål med dette, blir alt så meget bedre.

Alle erfaring har vist at det alltid dukker opp noe nytt før den tid. Derfor har jeg det siste året jobbet systematisk med å finne ut hvordan jeg ønsker at livet mitt skal se ut, og lære hvordan bli herre over mine egne krefter og min egen tid. Jeg er nok ikke i mål, men et godt stykke på vei.

Nå har jeg nådd mitt første store mål. Underveis har jeg hatt mange delmål og fulgt et «skjelettet» av en plan jeg laget i fjor.

DSCN1661Jeg har ferie. Lang ferie uten tanker og bekymringer for andre. Ferie med senkede skuldre og masse tid. Jeg sitter i Spania og titter ut over Middelhavet. På solskinnsdager ser jeg Gibraltar og over til Marokko. Jeg elsker havutsikt, og nyter den fra både stua og soverommet.

Utgangspunktet for denne ferien er det definitivt ikke noe å klage på. Det blir mitt ansvar å bruke den tiden jeg har fått! En ting har jeg imidlertid gjort, for at denne ferien skal bli som jeg har ønsket meg. Jeg har fortalt alle de jeg har rundt meg av familie og venner, at dette er en ferie der jeg er utilgjengelig for andre.

Nå er det ikke slik at det oppleves som avvisende og sårt for mine nærmeste, tvert i mot. Dette har de ment jeg burde gjort for lenge siden. Vakre sjeler med nok av utfordringer selv, som bare unner meg det beste! Bøygen og utfordringen har kun ligget hos meg.

Hva skal jeg så bruke denne ferien til? Jeg har faktisk endel spennene tinh jeg har lyst til  å gjøre.

 • Kjenne etter hva jeg egentlig har lyst til å gjøre. ”Jeg vil” ting, og ikke ”jeg må” ting!
 • Nyte øyeblikket. Ikke lage for mange planer, men kjenne på hvordan det er å bare være til.
 • Sette av tid til å meditere i hverdagen.
 • Bruke mer tid til å skrive og utvikle mitt kommende prosjekt. Ja, det er et mål der i enden. Jeg må bare bruke litt tid på å finne den riktige veien!
 • Pusle med Life Project. Det koser jeg meg med, og det vekker noe av kreativiteten i meg.
 • Ta masse bilder, så jeg får litt mer trening mens jeg venter på å få tatt et fotokurs.
 • Dra på små utflukter, spise god mat og impulsivt kast meg over det jeg måtte ha lyst til.
 • Sist men ikke minst, lese en bok jeg fikk til jul. «Year of Yes» av Shonda Rhimes.

IMG_2018

Noen av disse prosjektene har jeg startet opp med allerede. Jeg har imidlertid lyst på tid og rammer til å gå mere i dybden.

Denne ferien er en god start på det. Planen frem til sommeren er å skape meg en hverdag, preget av det samme tema som denne ferien. Et ambisiøst mål ja, men nødvendig.

Så får jeg heller være snill mot meg selv, tillate noen feilskjær underveis og forsøke å lære av dem. Det er bare å gripe dagen og muligheten. Ingen grunn til å sitte å vente.

Dagen i dag

Dagen i dag er en merkelig dag.
Den er din.

Dagen i går slapp deg ut av hendene.
Den kan ikke få annet innhold enn du alt har gitt den.

Dagen i morgen har du ikke noe løfte på.
du vet ikke om du kan regne med å råde over den.

Men dagen i dag er det eneste du kan være sikker på.
Den kan du fylle med hva du vil.
Benytt deg av det.

I dag skal du glede et annet menneske
I dag kan du hjelpe en annen.
I dag kan du leve slik at noen i kveld er glad for at du er til.

Dagen i dag er en betydningsfull dag.
Den Er Din.

Georg Brandes

DSCN1736

 

 

Tabuer knyttet til psykisk helse.

6946202-storm-clouds

Bilde: http://7-themes.com/6946202-storm-clouds.html

I flere å har det vært snakket om, og skrevet om behovet for mere åpenhet rundt psykisk helse. Alle er enig om at dette er viktig. Fra tid til annen står kjente personer frem, og forteller om sine psykiske utfordringer. Det skaper engasjement, og for en periode er det akseptabelt å slite med psykiske problemer.

Det er også blitt vanligere å bringe temaet opp i samtaler med venner og bekjente. «Du skjønner jeg sliter litt med angst og er litt deprimert for tiden». Dette er vel og bra, men jeg synes ofte medieoppslagene har  kortvarig virkning. Ja, Kjell Magne Bondevik stod fram da han møtte veggen og ble deprimert. Han  fikk behandling, og så ble alt så meget bedre.

Det at noen mennesker, over lengre perioder, sliter med psykiske problemer er faktisk ikke så enkelt å snakke om som vi kanskje tror. Det  er mere sosialt akseptert å ha prolaps. De fleste skjønner at den er kommet for å bli, og at den krever regelmessig behandling. Psykiske problemer skal man derimot ta tak i og «jobbe seg igjennom»

Misforstå meg rett! Jeg mener det er flott at mennesker tar tak i sine utfordringer og får hjelp. Jeg undrer meg imidlertid over at ikke flere snakker om det jeg vil kalle «psykisk prolaps». En form psykisk skade som faktisk behandles, men som dukker opp igjen med jevne mellomrom. En skade som krever oppfølging, eller gjentatt behandling. Jeg lever nemlig i den villfarelsen at jeg tror at de fleste forventer at psykiske problemer går over når de faktisk behandles. Det gjør de jo i mange tilfeller.

Allikevel har jeg lyst til å komme med et lite tankeeksperiment.

Kari sliter med økonomien, og opplever å få søvnvansker, angst og etterhvert depresjon. Kari blir sykemeldt og går til psykolog for å jobbe med sine problemer. Situasjonen blir gradvis bedre, og Kari vender tilbake i sin vante arbeidshverdag. Etter en stund blir Kari sykemeldt igjen. Kollegaer viser selvfølgelig engasjement og omsorg, og lurer på hva som har skjedd. Kari forteller åpent at hun igjen sliter med søvnvansker, angst og depresjon. Denne gangen opplever Kari å få noe mere blandede tilbakemeldinger.

 • Hva har skjedd?
 • Gikk ikke du i behandling for dette for en stund siden?
 • Fungerte terapien dårlig?
 • Hva med å bytte terapaut? Jeg kjenner en veldig dyktig en.

Hadde Kari hatt prolaps, er det min påstand at disse spørsmål ikke ville dukket opp. Det ville ikke bli stilt spørsmålstegn rundt tidligere behandling eller behandlers kompetanse. Prolaps er en skade som kan gi tilbakevendende eller kroniske smerter.

Når det gjelder psykiske problemer er det å ha tilbakevendende eller kroniske symptomer, etter min mening, noe mere forbundet med  skam. Gjelder det personer som har opplevd traumatiserende hendelser, er det allment akseptert. Traumer og PTSD har etterhvert blitt mere kjent,  og det er blitt større åpenhet rundt dette. Det er utrolig bra!

Kroniske psykiske problemer derimot, blir ofte vurdert som en situasjon pasienten selv er «skyld» i. Alternativt vurderes vedkommende som sårbar eller psykisk svak. Det får meg til å stille spørsmål om psykisk og fysisk sykdom faktisk er så likestilt som vi ønsker å tro.

Får man en prolaps er dette ofte akutt betinget, eller resultat av langvarig slitasje. Uansett årsak vil behandling og eventuelle tilbakefall ansees som naturlig. Psykiske problemer er, som fysiske, akutt betinget eller resultat av langvarig slitasje. Hvorfor opplever da så mange disse undrende spørsmålene rundt behandling og tilbakefall?

Jeg mener at samfunnet fortsatt tenker at psykiske problemer er mer knyttet til en individuell vilje eller evne til å motta behandling. Forståelsen for tilbakefall eller kroniske symptomer synes mindre enn når det gjelder fysisk sykdom.

Hadde Kari gått til fysioterapi med jevne mellomrom hadde det kanskje blitt stilt færre spørsmålstegn rundt dette, enn hvis hun hadde gått til psykolog.

DSCN1695

 

På god vei inn i det nye året!

IMG_1785

Da er vi kommet fire dager inn i det nye året, og her er jula allerede ryddet ut. Det var en hektisk førjulstid og en hektisk romjul. Dagene ble for det meste fylt med pakking og rydding. Studenten i familien reiser tilbake til Bergen. Noe høytidsstemning og feiring fikk vi allikevel med oss.

Nyttårsaften ble tilbrakt med en kjær venninne! Det er lenge siden jeg har gått ut av ett år og inn i et nytt år mere avslappet og tilstede. En god blanding av senkede skuldre og lite «staffasje», men en flott og stemningsfull markering.

Nyttårsaften er så mangt. Opp igjennom livet har jeg feiret den på ulike måter. Alt fra en rolige kvelder med min mor, til store fester med høy «partyfaktor». De senere årene har jeg og min venninne konkludert med at forventningene som skapes rundt nyttårsfeiringen, gir mere prestasjonsangst enn glede. Vi er begge glad i små og intime rammer. I år ble det ekstra viktig, på grunn av personlige forhold. Helt ideelt for oss alle!

Vel inne i det nye året, er det tid for å glede seg over alle de ubrukte dagene. Dagene ligger åpne som blanke sider i en bok. For meg er dette et år jeg håper å høste fruktene av det jeg sådde i fjor. Ikke alle, men de som har modnet. Året som gikk brakte med seg spennende utvikling, og nye måter å se verden på. Det ga mulighet til å ta kontroll over eget liv. Det å lære seg metoder som gjør at hverdagen styres mere av egen bevissthet, og mindre av fastlåste mønstre eller tilfeldigheter er en glede.

Teknikker og verktøy for forståelse og mestring av intuisjon, stress, jording og beskyttelse, har vært grunnleggende for min utvikling. Det dreier seg om å leve i nuet. Det øyeblikket stresset tar overhånd er vi ikke lenger intuitive, da er vi instinktive! Når vi er instinktive reagerer, føler, tenker og handler vi akkurat som vi gjorde forrige gang. Vi  repeterer de kjente mønstrene. Vi havner i de samme type situasjonene, med de samme mennesketypene igjen og igjen. Mye av det som skjer i hverdagen påvirkes selvfølgelig av ting utenfor vår kontroll. Det betyr imidlertid ikke at vi som mennesker, står uten mulighet til å påvirke vår egen hverdag.

I oss bærer vi mennesker både lyset og mørket. Mellom lyset og mørket finner vi imidlertid nyansene av alle regnbuens farger. Disse fargene er med på å sette grunntonen i oss. Denne grunntonen preger hvordan vi tolker eller forholder oss til  det som skjer.

regnbue_01

Foto: Experimentarium.dk

Den store psykologen Carl Jung sa en gang «Når en indre tilstand ikke er bevisst, så vil den oppleves som skjebne». Jeg mener at en av de virkelige nøklene til å forstå hvorfor livet tar de former og vendinger det gjør, ligger akkurat her.  Det er lett å tenke at det som skjer meg, skjer uavhengig av om jeg ønsker meg det eller ikke. Dette faller inn under det mange i den spirituelle retningen kaller «Law of Attraction». Kort sagt innebærer dette at vår egen bevissthet er med på å fremkalle vår egen virkelighet. Alle potensielle virkeligheter ligger som ulike «vibrasjoner» i den informasjonen vi omgir oss med. Det er imidlertid vi som pakker ut og fremkaller disse «vibrasjonene», på en slik måte at de materialisere seg i det vi oppfatter som virkelighet. Dette burde, etter min mening, få oss til å bli mer nysgjerrige på vår egen holdning og  forventningene til hva livet har å by på.

Grunntonen i oss, vil altså være med å sette rammer for hvordan vi opplever hverdagen. Bærer du på en stor sorg eller er du veldig deprimert vil hverdagen ofte være dyster og smertefull. Det er helt naturlig. Utfordringen er imidlertid at alle hverdagens hendelser vil oppleves og tolkes gjennom den grunntonen vi selv har valgt. Konsekvensen vil kunne være at de små vakre tingen blir borte i sløret av sorg og depresjon. Det som kunne vært viktige lyspunkt i hverdagen, drukner i skyggen av den mørke grunntonen.

Det vi har med oss av erfaringer, på godt og vondt, vil selvfølgelig aldri bli borte. Det er ikke mulig å få «ugjort» det som allerede har gjort.  Nedarvede mønster og egne opplevelsene har fremkalt de erfaringene vi sitter med idag. De preger oss og det vi forsetter å forvente oss. Vi har allikevel en mulighet til å påvirke dette. Det forutsetter at vi selv tar kontroll. Det kan høres banalt ut, men det er faktisk mulig. Det å gjenfinne en indre balanse er det første skrittet. Først når vi er ute av de negative stress-spiralene våre, kan vi gå over i det å aktivt påvirke hverdagen. Noe av det viktigste er å å lære å skille mellom «skulle, burde, måtte», og vår intuitive stemme. Vår intuitive stemme hjelper oss til å finne tilbake til vårt egentlige ønske. Så er spørsmålet hvordan gjør man det?

Det finnes nok uendelig mange metoder for dette. Selv har jeg jobbet med det å finne en stabil kontakt innover via meditasjon. Det har gjort det lettere å jobbe med stressmestring og pulsmestring. Konkret har jeg jobbet med eget fokus og selvaksept. Jeg har vært opptatt av  hvordan møte hverdagen og de utfordringer den byr på, ut fra de ressursene jeg faktisk har. Det har vært svært viktig å ikke ha et negativt fokus eller på «det som forventes.

Når jeg våkner om morgenen har jeg flere muligheter. Jeg kan dvele ved natten eller drømmer som har skapt ubalanse. Jeg kan se på alle de krevende utfordringene som ligger foran meg,  eller jeg kan finne hendelser i hverdagen som jeg gleder meg til. Mitt valg har blitt å se på hendelser jeg gleder meg til. De andre tingene får jeg ikke gjort noe med. Ved å fokusere på det som lyser opp hverdagen, klarer jeg kanskje å skape en grunntone som ligger mellom lyset og mørket. En av regnbuefargene. På den måten klarer jeg å gi dagen en nyansert grunntone. Disse grunntonene varierer selvfølgelig fra dag til dag, men er i hovedsak styrt av min egen intensjon. En intensjon jeg selv skaper ved hjelp av meditasjon og fokus på de hendelsene som nærer gleden.

De dagene jeg virkelig klarer dette er av de «gode» dagene. De ønsker jeg meg menge flere av i året som kommer!

På jakt etter balansepunktet!

For tiden er jeg i Bergen på et lite oppdrag. Her har jeg vært noen dager. I løpet av denne tiden er det mye som skal skje og jeg kjenner jeg trenger ro i sjelen. Så har jeg vært så utrolig heldig. Disse dagen har vært helt fantastiske. Strålende sol, knallblå himmel, og fantastisk temperatur. Vestlandet på det flotteste i ”høstantrekk” og det langt uti november!

IMG_0003

FOTO: Kari Petersen

Dette har vært betydningsfulle dager på mange måter. Ett aspekt har vært å klare å gå turer med en kropp som ikke stritter i mot. Da snakker jeg ikke om klassisk motstand, men en kropp der muskler og smerter setter grenser.

Noen ganger er det spennende å utfordre sine egne grenser. De siste månedene har jeg vært så heldig å kjenne meg friskere enn på lenge. Da har mulighetene for å gjøre ting jeg ikke har gjort på en god stund åpnet seg. Jeg har begynt i det små. Kost meg med matlaging, økt det sosiale engasjementet og ikke minst; jeg har valgt å stole på den fremgangen jeg har sett, uten forbehold.

Her i Bergen har jeg praktisk talt gått ett skritt videre. Jeg har tatt bena fatt og stolt på at de kan bære meg uten å bli alt for ”vonde og kranglete” etterpå. Det har vært utrolig givende og gitt følelsen av å mestre og kunne glede meg over fremgangen!

11218840_188306034846065_3080650441943663117_n

Tre turer har jeg gått de siste dagene. Ikke så alt for lange, men mye lengre enn jeg har gjort på mange år. Så har jeg allikevel vært så fornuftig at jeg har stoppet opp, kjent på kroppen og tenkt at jeg ikke skal strekke strikken for langt. I dag har jeg derfor vært inne, holdt meg varm og puslet med småting jeg trives med. Nå kjenner jeg at kroppen er på vei til å restituere seg igjen. Det er en helt fantastisk følelse!

Turen til Bergen har hatt flere utfordrende aspekt ved seg. Det som har vært utrolig spennende er at disse utfordringene og mestringsstrategiene har latt seg overføre fra en arena til en annen. Det å ta en gåtur av gangen, nyte den og være stolt av seg selv, har vært en inspirasjon til å ta det mer som det kommer i hverdagen. Ikke legge inn ”støtputer” for sikkerhets skyld. Ikke begrense livsutfoldelsen for å unngå å risikere å strekke strikken for langt, men heller forsøke å finne en god balansegang.

Det å finne en god balanse er ikke en ny tanke for hverken meg eller menneskeheten for øvrig tror jeg. Utfordringen min har nok snarere vært å finne det ”faktiske” balansepunktet. Jeg har nok noe mer erfaring med det jeg vil kalle pendeleffekten; å gå fra den ene ytterligheten til den andre. Det har ikke vært noe god måte å leve på for meg.

Så har jeg gått på disse turene her i Bergen. Ikke uten motstand og uro, men jeg har gjort det for å utfordre meg selv. Når det har buttet i kroppen, og ikke i de konstruerte ”støtputene” mine, har jeg tatt en liten pause. En pust i bakken. Det har vært utrolig spennende. For noen er dette helt sikkert selvsagt, men for meg har det vært en sjelsettende opplevelse. Her sitter jeg i dag og kjenner at det allerede i morgen eller en av de neste dagene er på tide å ta en gåtur igjen. Helt uten forbehold og motstand. Dette vil jeg definitivt kalle for framskritt!

IMG_1314

Selvutvikling, en sunn og givende prosess?

Nei, det kjennes for tiden ikke det minste sunt og givende ut! Det er krevende, ubehagelig, utfordrende og slitsomt, ja rett og slett ufyselig! Jeg vet godt hva dette fenomenet kalles, det kalles ”motstand”.

Selvfølgelig dukker denne motstanden opp når psykiske og følelsesmessige mønstre skal endres. Det skjønner jeg. Det jeg imidlertid synes er høyst ”uakseptabelt” er at prosessene ikke bare dukker opp en gang. De dukker opp ”om att og om att ”. Hvis en da ikke velger å flykte. Da stopper prosessen opp for en stund. Det er tøft å stå i endringsprosesser år etter år. Det kan umulig være sunt. Bearbeiding og tid er en nødvendig del av prosessen.

TellUs_35270_1_large

Jeg startet opp med min første runde i 1996, snart tjue år siden. Da tok jeg et dypdykk, en dedikert jobb helt frem til 2001. Det var ikke en enkel vei. Alt ble snudd og vendt og studert fra ”kjeller til loft”. Full kartlegging og restaurering! Etter disse fem årene syntes jeg i grunnen mye var gjort. Kropp og sjel var renset! Uhensiktsmessige mønstre var til en viss grad endret og nye mønstre etablert. En god følelse etter langvarig og intens jobbing, men hvor lenge var Adam i Paradis?

Reaktive kriser. Ja da, det vet jeg mye om. Som sosionom har jeg jobbet med dette og kjenner fenomenet ganske godt. I hvert fall i teorien! I 2003 var det ”på han igjen”! Nok en rund. Enda en gang ble alt ble snudd og vendt. Fordelen var at tidligere jobbing gjorde prosessen litt lettere, men ikke mer behagelig! Nye og krevende runder, som kjentes like utfordrende og ufyselige ut som sist! Jeg går jo bare i sirkel, sa jeg til terapeuten min. Nei da sa hun, det er nok mer som en spiral. Det endrer seg og blir bedre og bedre for hver gang. Jeg tok faktisk til takke med denne forklaringen, og var vel fornøyd med denne rundens resultat.

espiral-do-fio-de-metal-10960531

FOTO: Dreamsteam

I 2007 sa det stopp rent fysisk. En ny og til dels ukjent erfaring for meg. Selvutvikling hadde jeg jobbet mye med, men somatiske utfordringer…..nei takk! Det skjønte jeg lite av og likte svært dårlig. Fenomenet kalles sikkert motstand innenfor somatikken også. Det ble en del år frem og tilbake i systemet, før jeg tok skjeen i egne hender. Skulle jeg overleve i den somatiske delen av helsevesenet, måtte jeg ha støtte og hjelp for å bearbeide en ny situasjon.

Tredje runde startet derfor opp i 2009. Tanken slo meg for fullt, jeg måtte være utrolig treg i forhold til egenutvikling og prosessjobbing. Med like stor iver som tidligere, gjøv jeg allikevel løs på enda en runde. Denne gangen var det faktisk litt gøy! Ikke dukket det opp noe særlig med motstand heller. En svært givende periode.

Jeg tenkte at det meste allerede var gjort og at denne runden kun innebar en kosmetisk oppussing, men den gang ei. Jeg gikk med full energi inn i denne runden også. Slett ikke forgjeves. Selvutvikling fører som regel til noen positive endringer. Denne gangen med en ny innfallsvinkel og jeg lærte mye nytt! Jeg lærte at kropp og sjel faktisk er ett og påvirker hverandre gjensidig.

1 2012 flyttet jeg til Larkollen og måtte se meg om etter andre tilbud enn det jeg hadde. Det ble for mye reising å fortsette. I 2013 fikk jeg et tilbud som skulle dekke det jeg hadde hatt i Oslo. Etter to ganger sa det imidlertid stopp. Jeg orket ikke mer, orket ikke å grave mere for å komme videre. Det kjentes faktisk veldig feil ut. Så etter mye om å men, og et flott innspill fra en klok kvinne, bestemte jeg med for å følge hennes råd;

Det er ikke nødvendig å grave seg lengre ned i fortiden og dens irrganger. Det er på tide å se fremover, og forsyne seg av gledene på livets fruktfat!

11222354_10153402141792246_5104034357337874879_n

Dette var en kvinne som jobbet veldig annerledes enn det jeg var vant til. Hun jobbet via intuisjon og klarsyn. Når det stormet som verst brukte jeg henne som veileder en periode. Via det endte jeg opp med å starte på den utviklingen jeg nå står i. En helt annen form for selvutvikling enn det jeg har jobbet med før. Det hele startet med at jeg meldte meg på et introkurs på Akashaskolen, uten helt å vite hva jeg gikk i gang med.

”På dette kurset lærer du å få kontakt med Intuisjonen din, og åpne opp for en helt ny måte bruke sansene dine på. Alle mennesker kommer med unike talentet og gaver. For å få tilgang til hva akkurat du rommer av kreativitet, evner og talentet, må du benytte deg av den eneste av sansene våre som vender innover –nemlig intuisjonen. I løpet av en helg vil du også lære teknikker for å gi slipp på stress og andres energi, samt å få mer energi og overskudd selv”

Dette var spennende! Jeg opplevde å lære helt andre måter å jobbe med meg selv på som ga ny mestringsfølelse. I min naivitet trodde jeg imidlertid at det var mulig å jobbe på denne måten uten å kjenne ubehag. Den gang ei!

Her sitter jeg og kjenner på den velkjente motstanden. Når jeg beskriver dette på skolen, får jeg jublende applaus og skryt for at jeg står på. Ikke et snev av medlidenhet! Ok, så står jeg her da midt i min kaotiske motstand, det vil si det går faktisk litt fremover. Etter en stund med motstand blir det så slitsomt og ubehagelig at det nesten er bedre å gå videre i prosessen!

Så kom tanken; ”Det er noe Peer Gyntsk over oss alle”. Slik Peer vek unna de vonde og vanskelige valgene, unnlater vi ofte å møte utfordringene når motstanden kommer. ”Gå utenom”, sa Bøygen til Peer Gynt. Han ble fristet til å gå utenom. Det vil ikke jeg. Er det en ting jeg vet midt oppe i all denne motstanden, er det at jeg denne gangen ikke skal lytte til ”Bøygen”. Jeg skal ikke gå utenom!

Peer

FOTO:Amund Grimstad